Навчальні лабораторії

Науково-випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

logo-1

cert-1

Науково-випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій проводить кількісну оцінку залишкового ресурсу і оцінку технічного стану споруд, конструкцій та обладнання.

Свідоцтво про атестацію №РХ-1348/14 від 02 червня 2014 р.

Лабораторія проводить вимірювання на таких об’єктах випробувань (галузі атестації):

 • бетонні та залізобетонні конструкції;
 • армокам’яні та цегляні конструкції;
 • металеві елементи, конструкції замкненого контуру;
 • елементи будівельних конструкцій із дерева.

Лабораторія має необхідні засоби вимірювальної техніки для проведення робіт:

Вимірювач міцності бетону методом ударного імпульсу ИПС-МГ 4.03

device-1

Прилад призначений для вимірювання міцності бетону методом ударного імпульса у відповідності до ГОСТ 22690.

Прилад дозволяє також оцінювати фізико-механічні властивості будівельних матеріалів в зразках і виробах (міцніть, твердість, пружньо-пластичні властивості) виявляти неоднорідності та зони поганого ущільнення.

Галузь застосування приладу – неруйнівний контроль міцності бетону залізобетонних конструкцій будівель та споруд в процесі їх виробництва і експлуатації.

Вимірювач міцності бетону методом відриву зі сколюванням ПОС-50МГ4,0

device-2

Прилад призначений для неруйнівного контролю міцності бетону монолітних і збірних залізобетонних виробів і конструкцій методом відриву з сколюванням згідно ГОСТ 22690.

Галузь застосування приладу – визначення міцності бетону на підприємствах будіндустрії, а також при обстеженні будівель і споруд. Діапазон вимірювання зусилля відриву анкерного пристрою від 5 до 5кН (510-5097кГс). Діапазон визначення міцності бетону від 5 до 100НПа. Границя допустимої основної відносної похибки вимірювання зусилля не більше ±2% існуючого зусилля.

Вимірювач міцності бетону ультразвуковим методом «Бетон-32»

device-3

Прилад ультразвуковий «Бетон-32» призначений для визначення часу проходження ультразвукових коливань в будівельних матеріалах при:

 • експресних визначеннях міцності бетону у виробах складної конфігурації;
 • визначення міцності бетону в збірних і монолітних бетонних і залізобетонних виробах і конструкціях по методиці згідно ГОСТ17624;
 • визначення міцності при стиску цегли і каменів силікатних згідно ГОСТ 24332.

 Прилад для контролю товщини захисного шару бетону, розташування арматури та визначення її діаметру ИПА-МГ 4.01

device-4

Прилад призначений для оперативного виробничого контролю товщини захисного шару бетону і розтягування арматури в залізобетонних виробах і конструкціях магнітним методам у відповідності до ГОСТ 22904. Прилад дозволяє, також, визначити діаметр арматури по відомій товщині захисного шару бетону згідно методики по ГОСТ 22904.

Галузь застосування приладу – контроль товщини захисного шару бетону і розміщення арматури в залізобетонних виробах і конструкціях та підприємствах будіндустрії та об’єктах будівництва, а також при обстеженні будівель та споруд.

Працівниками науково-випробувальної лабораторії будівельних матеріалів, виробів та конструкцій: провідним інженером кафедри будівельних конструкцій Якубишиним Олегом Михайловичем та к.т.н., доцентом кафедри будівельних конструкцій Конончуком Олександром Петровичем під керівництвом наукового керівника лабораторії д.т.н., професора Яснiя Петра Володимировича постійно проводиться наукова робота, зокрема із залученням студентів-магістрів. За результатами проведеної роботи опубліковано цілий ряд наукових праць:

 1. Ясній П.В. Дослідження міцності бетону неруйнівними методами контролю / П.В. Ясній, О.П. Конончук, О.М. Якубишин // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2016. – Вип. 32. – С. 296 – 303.
 2. Yasniy P. Hollow block floor’s survey of the building of the early 20th century using modern diagnostic methods / Yasniy; O. Kononchuk; O. Yakubyshyn // Scientific Journal of the TNTU. – 2017. – No 1(85). – pp. 38 – 46.
 3. Конончук О.П. Дослідження товщини захисного шару арматури магнітним методом / О.П. Конончук, Т.М. Кривецький, М.Ф. Бітківський // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25 – 26 листопада 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – Том 1. – С. 20 – 21.
 4. Конончук О.П. Експериментальні дослідження міцності бетону неруйнівними методами контролю / О.П. Конончук, М.Б. Найда // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25 – 26 листопада 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – Том 1. – С. 162.
 5. Дослідження кубової міцності бетону неруйнівними методами контролю / Н. М. Ксьондзик, М. І. Борис, М. В. Вербіцький, О. П. Конончук // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 244-245. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій).
 6. Сучасні методи діагностики стану будівельних конструкцій після їх тривалої експлуатації / П.В. Ясній, О.П. Конончук, О.М. Якубишин // Праці V Міжнародної науково-технічної конференції «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування», 19-22 вересня 2017 року — Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 — С. 222-225.