Студенту

Графік навчання: денна форма , заочна форма навчання

Перелік дисциплін:

Інженерна графіка,
Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка,
Інженерна та комп`ютерна графіка,
Комп’ютерна графіка,
Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях,
Інноваційні технології в будівництві,
Виробнича база будівництва,
Будівельна техніка,
Планування міст і транспорт,
Інженерні споруди,
Будівельні конструкції, будівлі та споруди,
Залізобетонні та кам’яні конструкції.