Наукова діяльність кафедри

Напрямки наукової роботи кафедри

«Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах»

«Фільтраційне сушіння теплоізоляційних матеріалів»

«Формування тиском профільних стрижнів на основі плетених  композитних структур»

«Комплексні ціанідні сполуки вольфраму та їх каталітичні властивості»

«Робота нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених композитними матеріалами за дії малоциклового навантаження»

«Синтез гвинтових затискних пристроїв для закріплення тонкостінних заготовок на металорізальних верстатах»