Про кафедру

Кафедра “Будівельних конструкцій” є підрозділом факультету інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) Тернопільського національного технічного університеті імені Івана Пулюя. Створена кафедра  1 вересня  2016 року згідно наказу №4/7-601 шляхом перейменування кафедри графічного моделювання. На кафедрі організовано дві секції: секція  «Будівельних конструкцій» та секція «Графічного моделювання». Навчальний процес кафедри забезпечують шість науково-педагогічних працівників.

Кафедра “Будівельних конструкцій” здійснює викладання дисциплін пов’язаних з розрахунком та експлуатацією будівельних кострукцій, виробничою базою в будівництві, інноваційними та комп’ютерними технологіями в будівництві, а також  графічних дисциплін: «Інженерна графіка», «Нарисна геометрія», «Комп’ютерна графіка». Дисципліни викладаються на факультеті інженерії машин, споруд та технологій, факультеті прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, факультеті комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, та на факультеті по роботі з іноземними студентами.