Навчально-методична література кафедри

Навчально-методична література кафедри:

1.    Ковбашин В.І. Основи геометричного креслення: методичні вказівки / В.І. Ковбашин, А.І. Пік. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 88с.
2.    Геометричні побудови: навчально-методичний посібник /А.І. Пік., О.П. Скиба, В.І. Ковбашин , Н.Р. Денисюк – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 80 с.
3.    Ковбашин В.І. Різьби. Деталі з різьбою: методичний посібник та завдання для виконання графічної і самостійних робіт студентами денної форми навчання з курсу “Інженерна графіка”/ В.І. Ковбашин, А.І. Пік. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 80 с.
4.    Пік А.І. Виконання планів будівель: навчально-методичний посібник /А.І. Пік., О.П. Скиба, Н.Р. Денисюк – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 45 с.
5.    Пік А.І. Будівельне креслення: навчально-методичний посібник / А.І. Пік, В.І. Ковбашин. – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014. – 69 с.
6.    Розробка технологій будівельних процесів: навчальний посібник для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» / Уклад. Ковальчук Я.О., Конончук О.П., Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. – 208 c.
7.    Методичні вказівки до оформлення курсових та дипломних проектів із залізобетонних конструкцій для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» / Ковальчук Я.О., Дубіжанський Д.І., Сорочак А.П., Конончук О.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 52 с.
8.    Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів денної форми навчання / Ковальчук Я.О., Дубіжанський Д.І., Сорочак А.П., Конончук О.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 44 с.
9.    Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизований розрахунок будівельних конструкцій» для студенті спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» / Ковальчук Я.О., Дубіжанський Д.І., Сорочак А.П., Конончук О.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 32 с.
10.    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій” для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво”. “Вихідні дані. Компонування конструктивної схеми та збір навантажень на поперечну раму” / Конончук О.П., Дубіжанський Д.І., Сорочак А.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2013, – 40 с.
11.    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій” для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво”. “Статичний розрахунок поперечної рами за допомогою програмного комплексу “Ліра” / Ковальчук Я.О., Конончук О.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2013, – 28 с.
12.    Методичні вказівки до виконання дипломних проектів спеціаліста та дипломних робіт магістра для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво” денної і заочної форми навчання / Ковальчук Я.О., Конончук О.П., Дубіжанський Д.І. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 53 с.
13.    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Розробка технологій зведення будівель і споруд” для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво” денної і заочної форми навчання / Розробник: О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 48 с.
14.    Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Розробка технологій зведення будівель і споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання / Укладач: О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 36 с.
15.    Методичні вказівки до практичних занять «Статичний аналіз напружено-деформованого консольного сталевого стержня» з дисципліни «Метод скінченних елементів в механіці споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання / Укладачі: Ю.І. Пиндус, О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 26 с.
16.    Методичні вказівки до практичних занять «Моделювання згинальної залізобетонної балки методом скінченних елементів» з дисципліни «Метод скінченних елементів в механіці споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання / Укладачі: Ю.І. Пиндус, О.П. Конончук – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 48 с.
17.    Методичний посібник до виконання курсової роботи з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форми навчання. / Розробник: О.П. Конончук – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – 32 с.
18.    Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Управління розвитком соціально-економічних систем. Модуль: Управління об’єктами ІВ» / Укл.: В.Б. Ігнатьєва. – Луганськ:  Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. Сертифікат про реєстрацію № УП-47-52-11, дата реєстрації 01.07.2011. Електронний носій. – 32 с.
19.    Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Формування інноваційних підрозділів» / Укл.: В.Б. Ігнатьєва. – Луганськ:  Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. Сертифікат про реєстрацію № УП-47-55-11, дата реєстрації 01.07.2011. Електронний носій. – 45 с.
20.    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Набуття прав інтелектуальної власності” (для студентів спеціальності 8.018010011–  „Інтелектуальна власність”) / Укл.: В.Б. Ігнатьєва. -– Луганськ:  Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 42 с., Дата прийняття до публ. 16.01.2012, Реєстраційний № 5541.
21.    Балабан С.М Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання: методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]/С.М. Балабан , В.М. Чиж; – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя., 2013. – 64 с.
22.    Балабан С.М Основи інженерної графіки: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]/С.М. Балабан , В.М. Чиж; – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя., 2013 – 160 с.
23.    Виконання електричнчих схем: методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / С.М. Балабан, В.М. Чиж, В.В. Лесів, О.П. Мишковець – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2013. – 60 с.