Графік проведення відкритих занять

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

на кафедрі будівельних конструкцій

на 2019 – 2020 навчальний рік

 


з/п

ПІБ
викладача, який буде проводити відкрите заняття

Посада,
науковий ступінь, вчене звання

Назва
навчальної дисципліни,

тема

Дата

Час та місце проведення відкритого заняття

Шифри
груп

1

Ковбашин В.І.

к.х.н., доц.

Проекційне
креслення. Проектування технічних форм на три площини проекцій.

11.03

2020 р.

 2 пара

09:30 – 10:50 год.,

ауд. 1-803. 

КІ-11

2

Скиба О.П.

к.т.н., доц.

Виконання
ескізу та робочого креслення корпусної
деталі

13.03

2020 р.

2 пара

09:30 – 10:50
год.,

ауд 1-802

МБ-11

 

 

Ухвалено
на засіданні кафедри від 28 лютого 2020 р.
протокол №6

  

Завідувач
кафедри будівельних конструкцій    ___________   Пік А.І.

                                                                                           (підпис)

 

 

Графік здачі заборгованості студентами четвертого курсу

Графік
здачі заборгованості за осінній семестр 2019-2020 н.р
студентів
четвертого курсу по кафедрі 
будівельних конструкцій 

Дисципліна

Викладач

Група

Дата, час, ауд.

Основи
автоматизації проектування в будівництві

Скиба О.П.

МБ-41, МБс-42

03.03.2020,

15:00 – 17:00,

Ауд. 802

Обстеження
і випробування будівель і споруд

Конончук О.П.

МБ-41, МБс-42

05.03.2020,

16:00 – 18:00,

Ауд. 809

 

Зав. каф. БК                                                                Пік А.І.